E-poçt marketinq

email marketinq

E-poçt abunəçilər bazasının dəyərli sərmayə olduğunu bilirdiniz?

Mövcud müştərilərinizi əldə saxlamaq, müştərilərinizlə yaranmış neqativ hadisələri pozitivə çevirmək, müştərinizin Sizdən, əlavə və ya təkrar alış-veriş etməsini istəyirsinizsə, E-poçt marketinq xidmətimizdən yararlanmalısınız. Bu, şirkətiniz üçün çox vacibdir.

Xüsusi e-poçt şablon dizaynlarının hazırlanması və kodlaşdırılması, kampaniyaların e-poçt vasitəsilə kütləvi şəkildə göndərilməsi, e-poçt strategiyasının qurulması və bütün növ E-poçt marketinq xidmətləri təklif edirik.


MÜŞTƏRİLƏR